ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีน ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ขอประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการดำเนินงาน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567

 

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยและการบริการประชาชนระหว่างสถานีตำรวจภูธรบ้านลาดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยและการบริการประชาชนระหว่างสถานีตำรวจภูธรบ้านลาดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหาดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

.

Announcement of Banhad Subdistrict Administrative Organization Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024

.

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 58

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน

loginแบบสำรวจออนไลน์

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

------- 
รหัสเข้าสู่ระบบ: 09e6aa

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.