ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านหาดทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านหาดทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์

ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านหาด

ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านหาด

ข้อบังคับหรือระเบียบของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ข้อบังคับหรือระเบียบของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ใบอนุญาติจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ

ใบอนุญาติจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ

การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

.

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แบบสำรวจออนไลน์

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.