ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ฯลฯ
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ จึงออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงประกาศให้ผู้เสียภาษีฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (S__32661507.jpg)S__32661507.jpg 283 Kb
Download this file (S__32661509.jpg)S__32661509.jpg 972 Kb
Download this file (S__32448515.jpg)S__32448515.jpg 258 Kb

ภาษีที่ดิน ที่รกร้าง

altภาษีที่ดิน ที่รกร้าง

รายงานผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการรับเรื่องคำร้องทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการรับเรื่องคำร้องทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการรับเรื่องราวร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการรับเรื่องราวร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน

แบบสำรวจออนไลน์

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.