องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา คือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) โดยผู้ที่ประสงค์จะขอโอนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  2. เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. มีคุณลักษณะอื่นครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่รับโอน

                 ผู้ใดประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-2131 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31  สิงหาคม  2563   ในวันและเวลาราชการ  โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

                    1. คำร้องขอโอน (ย้าย)

                    2. สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น

                   3. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด

                   4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา

                   5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Attachments:
Download this file (Prakad_rub_on.pdf)Prakad_rub_on.pdf[ ]117 Kb

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3)

รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3)

ผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

ผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562

การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


นายวิเชียร  เรียบร้อย
รองนายกอบต.บ้านหาด


ด.ต.ประเสริฐ ลำพู
รองนายกอบต.บ้านหาด
คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.