การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565

.

สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครึ่งปีแรก)

สถิติการให้บริการตามดภารกิจของหน่วยงาน

ร่วมใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล

ร่วมใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด19

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด19

เอกสารประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งขุดดิน-ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ การขุดดิน-ถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

เอกสารประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งขุดดิน-ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ การขุดดิน-ถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แบบสำรวจออนไลน์

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.