องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

รายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

ความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงาน อบต. (ระบบแท่ง)

อีเมล พิมพ์ PDF

ความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงาน อบต. (ระบบแท่ง)

ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA  ประจำปี 2561

Attachments:
Download this file (LPA ปี 2561.PDF)LPA ปี 2561.PDF[ ]187 Kb

ทะเบียนคุมการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

ทะเบียนคุมการจ่ายขาดเงินสะสม

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561

หน้า 9 จาก 34


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.