องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดมีมาตรการป้องกันโรค COVID-19

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดมีมาตรการป้องกันโรค COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ได้จัดทำหน้ากากผ้า จำนวน 2,884 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลบ้านหาดใช้สำหรับป้องกันโรคโควิด-19

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ได้จัดทำหน้ากากผ้า จำนวน 2,884 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลบ้านหาดใช้สำหรับป้องกันโรคโควิด-19

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020 เวลา 12:34 น.

อบต.บ้านหาด ให้ความรู้กับประชาชนในการจัดทำหน้ากากอนามัย และแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลบ้านหาด

อีเมล พิมพ์ PDF

อบต.บ้านหาด ให้ความรู้กับประชาชนในการจัดทำหน้ากากอนามัย และแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลบ้านหาด

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน COVID -19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน COVID -19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

มอบหมายทีมครู ก. ขยายผลโดยประชาสัมพันธืความรู้และจัดกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนชาวตำบลบ้านหาด

อีเมล พิมพ์ PDF

มอบหมายทีมครู ก. ขยายผลโดยประชาสัมพันธืความรู้และจัดกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนชาวตำบลบ้านหาด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020 เวลา 12:11 น.

หน้า 9 จาก 35


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.