องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2021 เวลา 10:33 น.

รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1)

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2021 เวลา 10:33 น.

แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2021 เวลา 10:33 น.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 12:01 น.

ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2021 เวลา 10:32 น.

หน้า 6 จาก 35


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.