ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  ได้ดำเนินการประกาศสรรหา  และเลือกสรร  บุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  เรื่อง  การสรรหา  และเลือกสรร  บุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด 
ตามประกาศฯ  ลงวันที่ 7  ธันวาคม 2563   ในตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง  ๓ อัตรา ดังนี้
 1.1  ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 3 อัตรา 3 ตำแหน่ง
      1) ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน   1  อัตรา 
      2) ตำแหน่ง  คนงาน  จำนวน   1  อัตรา
      3) ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก จำนวน   1  อัตรา
   รับสมัครตั้งแต่ 18-29 ธันวาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏตามลิ้งที่แนบมาด้วย
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมสอนเต้นแอโรบิกและบาสโลป 22 กันยายน 2563

เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมสอนเต้นแอโรบิกและบาสโลป 22 กันยายน 2563

เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 25 กันยายน 2563)

เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 25 กันยายน 2563)

เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมผู้นำชุมชนครั้งที่ 3/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563

เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมผู้นำชุมชนครั้งที่ 3/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563

รายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านหาดสมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านหาดสมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27 สิงหาคม 2562

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


นายวิเชียร  เรียบร้อย
รองนายกอบต.บ้านหาด


ด.ต.ประเสริฐ ลำพู
รองนายกอบต.บ้านหาด
คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.