องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020 เวลา 11:26 น.

อบต.บ้านหาด ให้ความรู้กับประชาชนในการจัดทำหน้ากากอนามัย และแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลบ้านหาด

อีเมล พิมพ์ PDF

อบต.บ้านหาด ให้ความรู้กับประชาชนในการจัดทำหน้ากากอนามัย และแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลบ้านหาด

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน COVID -19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน COVID -19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

มอบหมายทีมครู ก. ขยายผลโดยประชาสัมพันธืความรู้และจัดกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนชาวตำบลบ้านหาด

อีเมล พิมพ์ PDF

มอบหมายทีมครู ก. ขยายผลโดยประชาสัมพันธืความรู้และจัดกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนชาวตำบลบ้านหาด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020 เวลา 12:11 น.

กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน้า 8 จาก 34


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.