ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

 

        เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ในเรื่องต่างๆดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2. การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยกอง หรือหัวหน้าสำนัก
3. การแต่งตั้งผุู้รักษาราชการแทนปลัด
4. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าสำนัก
4. การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในสำนักหรือกอง
     - 
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในสำนักปลัด
     - 
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในกองคลัง
     - 
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในกองช่าง
     - 
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกฯ
6. การมอบอำนาจของนายกองค์การบริาหารส่วนตำบล ให้ปลัด


 

 

 

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (clung65.pdf)05-2-การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในกองคลัง 487 Kb
Download this file (650505-64sorpor.pdf)05-1การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในสำนักปลัด 175 Kb
Download this file (650505-palad.pdf)03-แต่งตั้งผุ้รักษาราชการแทนปลัด 433 Kb
Download this file (07-นายก มอบอำนาจให้ปลัด2563.pdf)การมอบอำนาจของนายกองค์การบริาหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1878 Kb
Download this file (06-นายก มอบอำนาจให้ รองนายก.pdf)การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกฯ 1088 Kb
Download this file (05-04กศ-มอบหมายงาน.pdf)05-4-การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3388 Kb
Download this file (05-03กช-มอบหมายงาน.pdf)05-3-การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในกองช่าง 936 Kb
Download this file (04-รักษาราชการ ผอ กอง.pdf)04-การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าสำนัก 448 Kb
Download this file (02-ปฏิบัติราชการแทนในกอง.pdf)02-การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยกอง หรือหัวหน้าสำนัก 1260 Kb
Download this file (01-ปฏิบัติราชการแทนปลัด.pdf)01-การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด 165 Kb

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน

loginแบบสำรวจออนไลน์

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

------- 
รหัสเข้าสู่ระบบ: 09e6aa

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.