ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  ได้ดำเนินการประกาศสรรหา  และเลือกสรร  บุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  เรื่อง  การสรรหา  และเลือกสรร  บุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด 
ตามประกาศฯ  ลงวันที่ 7  ธันวาคม 2563   ในตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง  ๓ อัตรา ดังนี้
 1.1  ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 3 อัตรา 3 ตำแหน่ง
      1) ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน   1  อัตรา 
      2) ตำแหน่ง  คนงาน  จำนวน   1  อัตรา
      3) ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก จำนวน   1  อัตรา
   รับสมัครตั้งแต่ 18-29 ธันวาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏตามลิ้งที่แนบมาด้วย
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน

loginแบบสำรวจออนไลน์

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

------- 
รหัสเข้าสู่ระบบ: 09e6aa

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.