องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
20
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2013 เวลา 15:34 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 13:21 น.

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด

Hits Percent Graph
ด้านการให้บริการประชาชน
13 65%
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
4 20%
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2 10%
ด้านสาธารณูปโภค
1 5%

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.