อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2024

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อบต.บ้านหาด 19
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อบต.บ้านหาด อบต.บ้านหาด 641
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อบต.บ้านหาด 99
4 การเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วม อบต.บ้านหาด 177
5 วันที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของ อบต.บ้านหาด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านหาด อสม.และเครือข่ายต่าง ๆ ในตำบลบ้านหาด จัดทำโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใส่ทรายอะเบท ในครัวเรือน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน อบต.บ้านหาด 89

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.