องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ๕ปี

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 ผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) อบต.บ้านหาด 4
2 ผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 อบต.บ้านหาด 9
3 ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) อบต.บ้านหาด 5
4 ติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ใ่่่่่่่่สภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) อบต.บ้านหาด 6
5 โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.บ้านหาด 3
6 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 อบต.บ้านหาด 5
7 การประเมินความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560 อบต.บ้านหาด 36
8 การประเมินความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 อบต.บ้านหาด 42
9 การประเมินความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 อบต.บ้านหาด 43
10 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 อบต.บ้านหาด 39

หน้า 1 จาก 2


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.