องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563( รอบ 6 เดือน) ต.ค.62-มี.ค.63 อบต.บ้านหาด 30
2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 อบต.บ้านหาด 139
3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2562 อบต.บ้านหาด 27
4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (รอบตุลาคม-มีนาคม) อบต.บ้านหาด 99
5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2560 อบต.บ้านหาด 164
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559 อบต.บ้านหาด 292

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.