องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.บ้านหาด

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 700 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธืและสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจังหวัดยโสธร สำนักปลัด 2
2 คู่มือปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน อบต.บ้านหาด 1010
3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน อบต.บ้านหาด 430
4 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.บ้านหาด 386
5 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านหาด 500
6 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน อบต.บ้านหาด 528
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ อบต.บ้านหาด 960
8 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม อบต.บ้านหาด 395

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.