องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

งบแสดงฐานะการเงิน อบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 การใช้จ่ายเงินในรอบ 12 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2561) อบต.บ้านหาด 227
2 การใช้จ่ายเงินในรอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2561) อบต.บ้านหาด 115
3 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง 868
4 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 กองคลัง 711
5 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 กองคลัง 690
6 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 557
7 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง 557
8 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 กองคลัง 553

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.