องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

งบแสดงฐานะการเงิน อบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 อบต.บ้านหาด 66
2 รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2) อบต.บ้านหาด 83
3 ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 อบต.บ้านหาด 69
4 รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1) อบต.บ้านหาด 80
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2563 อบต.บ้านหาด 85
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 อบต.บ้านหาด 60
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน อบต.บ้านหาด 70
8 การใช้จ่ายเงินในรอบ 12 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2561) อบต.บ้านหาด 267
9 การใช้จ่ายเงินในรอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2561) อบต.บ้านหาด 146
10 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง 955
11 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 กองคลัง 745
12 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 กองคลัง 725
13 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 กองคลัง 589
14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง 594
15 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 กองคลัง 584

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.