องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

แผนอัตรากำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล greangsuk 20
2 แผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ. 2561-2563)ฉบับปรับรุงครั้งที่2 greangsuk 153
3 แผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ. 2561-2563)ฉบับปรับรุงครั้งที่1 อบต.บ้านหาด 164
4 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 2561-2563 อบต.บ้านหาด 207
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) greangsuk 27
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)ปรับปรุงครั้งที่ 2 อบต.บ้านหาด 173
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)ปรับปรุงครั้งที่ 1 อบต.บ้านหาด 171
8 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2558-2560) อบต.บ้านหาด 359
9 แผนอัตรากำลัง 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) อบต.บ้านหาด 374
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) อบต.บ้านหาด 421

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.