องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

แผนอัตรากำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 แผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ. 2564-2566) greangsuk 43
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล greangsuk 48
3 แผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ. 2561-2563)ฉบับปรับรุงครั้งที่2 greangsuk 209
4 แผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ. 2561-2563)ฉบับปรับรุงครั้งที่1 อบต.บ้านหาด 192
5 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 2561-2563 อบต.บ้านหาด 237
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) greangsuk 56
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)ปรับปรุงครั้งที่ 2 อบต.บ้านหาด 208
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)ปรับปรุงครั้งที่ 1 อบต.บ้านหาด 201
9 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2558-2560) อบต.บ้านหาด 387
10 แผนอัตรากำลัง 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) อบต.บ้านหาด 399
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) อบต.บ้านหาด 447

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.