ประชาสัมพันธ์ - อบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน อบต.บ้านหาด 1
2 ร่วมใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล อบต.บ้านหาด 7
3 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2565 อบต.บ้านหาด 17
4 แผนการจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.บ้านหาด 9
5 แผนการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 อบต.บ้านหาด 1
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 อบต.บ้านหาด -
7 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในการติดต่อขอรับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อบต.บ้านหาด 162
8 วินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.บ้านหาด 81
9 คู่มือการปฏิบัติงาน และการบริหารประชาชนด้านต่างๆ อบต.บ้านหาด 86
10 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน อบต.บ้านหาด 88

หน้า 1 จาก 17

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.