ประชาสัมพันธ์ - อบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)https://itas.nacc.go.th/go/iit/qshpdy อบต.บ้านหาด 13
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.บ้านหาด 14
3 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน อบต.บ้านหาด 16
4 โครงสร้างหน่วยงาน อบต.บ้านหาด 54
5 รับโอนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ greangsuk 26
6 รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ greangsuk 42
7 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.บ้านหาด 87
8 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม เดือน กันยายน 2563 อบต.บ้านหาด 73
9 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมผู้นำชุมชนครั้งที่ 3/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 อบต.บ้านหาด 90
10 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมสอนเต้นแอโรบิกและบาสโลป 22 กันยายน 2563 อบต.บ้านหาด 205

หน้า 1 จาก 14

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.