องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

ประชาสัมพันธ์ - อบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมผู้นำชุมชนครั้งที่ 3/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 อบต.บ้านหาด 10
2 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 25 กันยายน 2563) อบต.บ้านหาด 2
3 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมสอนเต้นแอโรบิกและบาสโลป 22 กันยายน 2563 อบต.บ้านหาด 2
4 โครงสร้างหน่วยงาน อบต.บ้านหาด 16
5 กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อความโปร่งใส อบต.บ้านหาด 24
6 มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย อบต.บ้านหาด 16
7 สำรวจความพีงพอใจ ณ จุดบริการ ปี 2562 อบต.บ้านหาด 15
8 ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อบต.บ้านหาด 14
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.บ้านหาด 19
10 รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3) อบต.บ้านหาด 26

หน้า 1 จาก 14


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.