องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

ประชาสัมพันธ์ - อบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.บ้านหาด 32
2 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม เดือน กันยายน 2563 อบต.บ้านหาด 26
3 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมผู้นำชุมชนครั้งที่ 3/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 อบต.บ้านหาด 53
4 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมสอนเต้นแอโรบิกและบาสโลป 22 กันยายน 2563 อบต.บ้านหาด 170
5 โครงสร้างหน่วยงาน อบต.บ้านหาด 50
6 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายผ่วน เอมดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด มอบหมายให้นางสาวศิริพร เอมดี นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย และจัดนิทรรศการ สำนักปลัด 1
7 กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อความโปร่งใส อบต.บ้านหาด 68
8 มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย อบต.บ้านหาด 58
9 สำรวจความพีงพอใจ ณ จุดบริการ ปี 2562 อบต.บ้านหาด 51
10 ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อบต.บ้านหาด 46

หน้า 1 จาก 14


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.