องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

ประมวลภาพกิจกรรม


ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 หลักปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค Covid-19 อบต.บ้านหาด 3
2 มาตรการป้องกัน Covid-19 อบต.บ้านหาด 3
3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ อบต.บ้านหาด 2
4 ให้ความรู้กับประชาชนและร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน อบต.บ้านหาด 3
5 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายผ่วน เอมดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ลงพื้นที่พัฒนาถนนสายบ้านลาด-ไร่ส้ม ร่วมกับจิตอาสาตำบลบ้านหาด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สำนักปลัด -
6 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายวิเชียร เรียบร้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ดำเนินการประชุมครั้งที่ 1/2563 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธืประจำตำบลบ้านหาด ณ ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สำนักปลัด -
7 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายวิเชียร เรียบร้อย รองนายกองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ดำเนินการประชุมครั้งที่ 1/2563 ประชุมคณะทำงานศูนยืพัมนาครอบครัวตำบลบ้านหาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สำนักปลัด -
8 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางสาววันเพ็ญ สุขพร้อม ร่วมกิจกรรมอบรมเรียนรู้การทำครีมตะไคร้หอมไล่ยุง ณ อาคารอเนกประสงค์องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สำนักปลัด -
9 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายผ่วน เอมดี ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.บ้านหาด ดำเนินการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สำนักปลัด -
10 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายชัชวาล อินทะจร ดำเนินการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ณ ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สำนักปลัด -

หน้า 1 จาก 4


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.