องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

แผนพัฒนาสามปี อบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) อบต.บ้านหาด 42
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 สำนักปลัด 191
3 ประการศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 160
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256 -2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 อบต.บ้านหาด 312
5 แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 สำนักปลัด 275
6 แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 สำนักปลัด 280
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) อบต.บ้านหาด 102
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบต.บ้านหาด 103
9 แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 สำนักปลัด 588
10 แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 สำนักปลัด 425

หน้า 1 จาก 2


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.