องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

 

 
 
 
นางสาวศิริพร   เอมดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 

นางสาวศิริพร  เอมดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวมยุรี  บวบเมือง
ครู คศ.๒
นางเพ็ญศรี  เลิศอาวาส
ผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.วิลาวัลย์  จันทร์เปรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางวันเพ็ญ  สังข์พุก
คนงาน
 
     
     
     
     
     
     
     
     


 


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.