นางสาวศิริพร   เอมดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 095-4103672

 
 

 

นางสาวศิริพร  เอมดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวมยุรี  บวบเมือง
ครู คศ.๒
นางเพ็ญศรี  เลิศอาวาส
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วิลาวัลย์  จันทร์เปรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางวันเพ็ญ  สังข์พุก
คนงาน
นางภัคภร  จันทร์สุขโข
ครู คศ.๒
     
     
     
     
     
     
     
     


 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.