องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
บุคลากรกองการศึกษา อบต.บ้านหาด

นางสาวศิริพร   เอมดี
นักวิชาการศึกษา
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวศิริพร   เอมดี
นักวิชาการศึกษา


นางสาวมยุรี  บวบเมือง
ครู


นางสาววิลาวัลย์  จันทร์เปรม
ปฎิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก


นางวันเพ็ญ  สังข์พุก
คนงานทั่วไป


นางเพ็ญศรี  เลิศอาวาส
จ้างเหมาดูแลเด็ก 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.