องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
บุคลากรกองช่าง อบต.บ้านหาด


นายพีรพงษ์  สีสว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
 


นายวราวุฒิ  กวางคีรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

นายจตุพร  อ่ำแก้ว นายช่างโยธา นายจตุพร อ่ำแก้ว นายช่างโยธา

นายจตุพร  อ่ำแก้ว
นายช่างโยธา


นางสาวนันธมน  พ่วงจารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 


 


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.