นางธัญญธร สมพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง นางธัญญธร สมพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง
 
  นางธัญญธร สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 062-6896141

 

 

นางสาววิชินี  ช้างมุขดา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาววิชินี ช้างมุขดา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชนิภิญดา  กุลไทย เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวชนิภิญดา กุลไทย เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกาญจนา ม่วงใหม นางสาวกาญจนา ม่วงใหม
นางสาววิชินี  ช้างมุขดา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นางสาวชนิภิญดา กุลไทย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
นางสาวกาญจนา ม่วงใหม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
  นางจุฑามาศ  พูลเนตร์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางจุฑามาศ พูลเนตร์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 
นางจุฑามาศ พูลเนตร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
     
     
     
     
     
     

 

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.