องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

 

  นางธัญญธร สมพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง นางธัญญธร สมพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง
 
 
นางธัญญธร สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสาววิชินี  ช้างมุขดา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาววิชินี ช้างมุขดา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชนิภิญดา  กุลไทย เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวชนิภิญดา กุลไทย เจ้าพนักงานพัสดุ
นางจุฑามาศ  พูลเนตร์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางจุฑามาศ พูลเนตร์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาววิชินี  ช้างมุขดา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวชนิภิญดา กุลไทย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปก/ชก
  นางจุฑามาศ  พูลเนตร์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางจุฑามาศ พูลเนตร์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 
นางจุฑามาศ พูลเนตร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
     
     
     
     
     
     

 

 


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.