สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ประธานสภาอบต. ประธานสภาอบต.

นายลำยอง  เรืองอร่าม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด


รองประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.


นายจเร  เกตุกรณ์
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
    เลขาสภาอบต. เลขาสภาอบต.



ส.ต.ท.ภาษิต  บัววรรณ์
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด


นายศิริโรจน์  บุญมั่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2

 
    สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด


นายบุญยิ่ง  นะทะเวสน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่3

 
สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด


นายนิรันดร์  อินทร์ชุ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3
    สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด


นายทอง  ศิรินันท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.