องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
นายผ่วน  เอมดี นายกอบต. นายผ่วน เอมดี นายกอบต.

นายผ่วน  เอมดี
นายก อบต.บ้านหาด

นายวิเชียร  เรียบร้อย รองนายกอบต. นายวิเชียร เรียบร้อย รองนายกอบต.

นายวิเชียร  เรียบร้อย
รองนายกอบต.
 
ด.ต.ประเสริฐ  ลำพู
รองนายกอบต.

นายเชื้อน เกตุกรณ์ เลขานุการนายกอบต. นายเชื้อน เกตุกรณ์ เลขานุการนายกอบต.

นายเชื้อน  เกตุกรณ์
เลขานุการนายกอบต.


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.