คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

นายผ่วน  เอมดี นายกอบต. นายผ่วน เอมดี นายกอบต.


นายผ่วน  เอมดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

โทร.081-8568652


 

นายวิเชียร  เรียบร้อย นายวิเชียร เรียบร้อย

 
นายวิเชียร  เรียบร้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 092-4472338
 
นายชัชวาล  อินทะจร นายชัชวาล อินทะจร

นายชัชวาล  อินทะจร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-8006671


นายเชื้อน เกตุกรณ์ เลขานุการนายกอบต. นายเชื้อน เกตุกรณ์ เลขานุการนายกอบต.


นายเชื้อน  เกตุกรณ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.092-4255921


Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.