องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

วัดเขาน้อย

อีเมล พิมพ์ PDF
         วัดเขาน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา วัดเขาน้อยตั้งเมื่อ พ.ศ.2280 มีการสร้างวัดนี้มีกุฏิสงฆ์ 5 หลัง เป็นอาคารไม้วัดติดกับเขา จึงเรียกว่า ?วัดเขาน้อย? ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2282 การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ 1 พระสวน 2 พระเปรม 3 พระวอน 4 พระผึ้ง 5 พระแก้ว 6 พระทอง 7 พระทิพย์ อินทโชโต 8 พระครูโกศลศุภกร ปัจจุบัน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2517 จนถึงปัจจุปัน
          วัดเขาน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแก้ว หมู่ที่5 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา วัดเขาน้อยตั้งเมื่อ พ.ศ.2280 มีการสร้างวัดนี้มีกุฏิสงฆ์ 5 หลัง เป็นอาคารไม้วัดติดกับเขา จึงเรียกว่า ?วัดเขาน้อย? ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2282 การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ 1 พระสวน 2 พระเปรม 3 พระวอน 4 พระผึ้ง 5 พระแก้ว 6 พระทอง 7 พระทิพย์ อินทโชโต 8 พระครูโกศลศุภกร ปัจจุบัน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2517 จนถึงปัจจุปัน

สถาปัตยกรรม
    พระอุโบสถอยู่บนยอดเขาน้อย ศิลปะปูนปั้นงดงาม

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.