วัดกุ่ม

         วัดกุ่มตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สร้างสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี พ.ศ. 2371 สมัยสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 5 สถิตย์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ประมาณ 3 กิโลเมตร
          ตามประวัติเล่าว่า พระอธิการเพชร ท่านบวชอยู่วัดโพธิ์กรุ ท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่ง ปัจจุบันคือที่ตั้งโรงเรียนวัดกุ่ม พระอาจารย์เพชรได้มาปลูกโรง ทำไร่ ทำสวน ต่อมาได้มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ชื่อจันทั้งคู่ ได้ถวายที่ที่ตั้งวัดปัจจุบันนี้ให้พระอาจารย์เพชรสร้างวัด วัดกุ่มถึงได้ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่นั้นมา ตามทะเบียนวัดภาค 15 ก็ดี ทะเบียนวัดของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านลาดก็ดี ระบุว่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2371 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3

รายนามเจ้าอาวาสตามลำดับดังนี้
๑. พระอธิการไกร ๒. พระอธิการเพชร ๓. พระครูพูน จันทะโชโต ๔. พระอธิการผ่อง ๕. พระอธิการอุบ (รักษาการเจ้าอาวาส)  ๖. พระอธิการเงิน งามแฉ่ง (รักษาการเจ้าอาวาส)  ๗. พระอธิการเปื่อน นรป.ปิโย  ๘. พระครูวินัยธรผ่อง โอภาโส (ปัจจุบัน) รับตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา
          เจ้าอาวาสวัดกุ่มทุกรูป ได้ให้ความร่วมมือ สนใจบำรุงพระศาสนา พัฒนาท้องถิ่นและการศึกษามาโดยตลอด ที่เห็นได้ชัดสมัยพระครูพูน จันทะโชโต ได้ริเริ่มสร้างโรงเรียนร่วมกับประชาชนขึ้น 1 หลัง คือ โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) เมื่อ พ.ศ. 2465 พระครูวินัยธรผ่อง โอภาโส เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน จัดหาที่ดินให้จัดสร้างอาคารใหม่ และท่านเป็นผู้สร้างโบสถ์หลังปัจจุบัน สวยงาม รักษาศิลปะปูนปั้น ช่างศิลป์ของเมืองเพชรไว้เป็นอย่างดี

สิ่งสำคัญ/เสนาสนะภายในวัด

          ๑. อุโบสถศิลปะปูนปั้น ช่างศิลป์ของเมืองเพชร ๒. ศาลาการเปรียญ ๓. กุฎิสงฆ์ ๑ หลั ง๔. หอระฆัง.๕ ฌาปนสถาน ๖. ศูนย์วัฒนธรรม

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.