องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)

อีเมล พิมพ์ PDF

         ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีบุคลากร ๖ คน มีนักเรียน ๖๖ คน หมายเลขโทรศัพท์ 032-491038

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.