องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
มวลชนจัดตั้ง

       ลูกเสือชาวบ้าน 1  รุ่น 150  คน
       อสม.     64  คน
       อปพร. 1  รุ่น   24  คน
       อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย 1  รุ่น   10  คน


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.