องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
การคมนาคม

       ถนนบ้านลาด-ไร่ส้ม   4,800 ตารางเมตร
       ถนนบ้านไร่มะตูม-ทางหลวง   3,500 ตารางเมตร
       ถนนคอนกรีต 82,177 ตารางเมตร
       ถนนลาดยาง 40,268 ตารางเมตร
       ถนนลูกรัง/หินคลุก 30,536 ตารางเมตร

การโทรคมนาคม

       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   8  ตู้


การไฟฟ้า

       มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  1,125  ครัวเรือน


แหล่งน้ำธรรมชาติ

       ลำห้วย ลำน้ำ 3  แห่ง
       บึง,หนองและอื่น ๆ 6  แห่ง


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.