องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
การศึกษา

     โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนพูนพิทยา)
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง  
     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 5 แห่ง  

สถาบันและองค์กรของศาสนา

       วัด         2  แห่ง
       มัสยิด     -  แห่ง
       ศาลเจ้า  -  แห่ง
       โบสถ์     -  แห่ง


การสาธารณสุข

       สถานีอนามัย    1   แห่ง
       อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.