องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
อาชีพ

           ทำการเกษตร (ทำนา)
           รับจ้างทั่วไป
           ค้าขาย
           ทำไร่ ทำสวน

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

       สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 แห่ง
       โรงแรม - แห่ง
       ปั้มน้ำมันและก๊าซ - แห่ง
       อุตสาหกรรมครัวเรือน 3 แห่ง
       โรงสี 3 แห่ง


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.