หัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านหาด

สิบตำรวจโทภาษิต บัววรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สิบตำรวจโทภาษิต บัววรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด


สิบตำรวจโทภาษิต บัววรรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

โทร.094-1878841

 

alt alt

นางสาวไพรินทร  วัดสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 088-5965488
    

นางธัญญธร สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 062-6896141

นายพีรพงษ์ สีสว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

โทร. 086-3457727
    

นางสาวศิริพร เอมดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร. 095-4103672

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.