องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ใช้ประจำปีงบประมาณ 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ใช้ประจำปีงบประมาณ 2560

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 27 มกราคม 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 27 มกราคม 2560

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 9 มกราคม 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 9 มกราคม 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 10:03 น.

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 28 ก.ย. 59

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ อบต.บ้านหาด เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2016 เวลา 15:41 น.

รายชื่อผู้ขอรับสิทธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 15 ก.ย. 59

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศอบต.บ้านหาด เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2016 เวลา 15:47 น.

หน้า 34 จาก 35


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.