องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบรหารส่วนตำบล อบต.บ้านหาด 7
2 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ greangsuk 126
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร greangsuk 80
4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร greangsuk 24
5 หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร greangsuk 21
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร greangsuk 34

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.