องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ greangsuk 27
2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร greangsuk 60
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร greangsuk 16
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร greangsuk 13
5 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร greangsuk 9

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.