หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ อบต.บ้านหาด 17
2 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1(1 ตุลาคม 2564- 30 มีนาคม 2565) greangsuk 63
3 ประกาศลามาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนปีงบประมาณ 2565 greangsuk 109
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบรหารส่วนตำบล อบต.บ้านหาด 715
5 # หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ # greangsuk 724
6 # หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร # greangsuk 351
7 # หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร # greangsuk 218
8 หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร greangsuk 551
9 # หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร # greangsuk 404

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.