องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 1.นโยบายปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง greangsuk 40
2 2.นโยบายการพัฒนาบุคลากร greangsuk 48
3 3.นโยบายด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ greangsuk 39
4 4. นโยบายด้านสวัสดิการ greangsuk 33
5 5. นโยบายด้านการบริหาร greangsuk 45
6 6. การสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ greangsuk 35

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.