หนังสือราชการภายในอบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ หน่วยงาน
1 468 ท่อระบายน้ำหน้าบ้าน นางสาวสศิพรรณ ทรัพย์เกิด 163/151 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหาด ศุกร์, 09 เมษายน 2021 สำนักปลัด
2 467 ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (นางคนึง สีสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 163/123 หมู่ที่ 3) ศุกร์, 09 เมษายน 2021 สำนักปลัด
3 466 ขอความอนุเคราะห์ขออนุญาตใช้สถานที่จัดประชุม (กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหาด) พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2021 สำนักปลัด
4 465 การลงเยี่ยมบ้านแม่วัยรุ่นที่ได้รับเงินโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2021 สำนักปลัด
5 464 ขออนุยาตผ่าถนนวางท่อประปา (นายธรรมนูญ โพครุน 144 หมู่ที่ 3) พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2021 สำนักปลัด
6 463 สำรวจความต้องการผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามความสมัครใจ พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2021 สำนักปลัด
7 462 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พฤหัสบดี, 08 เมษายน 2021 กองช่าง
8 459 ซ่อมไฟฟ้า (นายลำยอง เรืองอร่าม 46 หมู่ที่ 1) พุธ, 07 เมษายน 2021 สำนักปลัด
9 458 ขออนุญาตผ่าถนนวางท่อประปา (นายนรงค์ชัย มลศิลป์ 133 หมู่ที่ 4) พุธ, 07 เมษายน 2021 สำนักปลัด
10 457 ขอให้ตัดต้นไม้ (นางสาวชุลีพร มากมูล) พุธ, 07 เมษายน 2021 สำนักปลัด

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.