องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

หนังสือราชการภายในอบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ หน่วยงาน
1 750 ขอความอนุเคราะห์ อบต.ช่วยตัดต้นไม้ (นายพิชิต บุญกุศล) อังคาร, 04 สิงหาคม 2020 สำนักปลัด
2 751 ขอยืมใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.11 อังคาร, 04 สิงหาคม 2020 สำนักปลัด
3 747 ขอเชิยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 การคำนวนราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ คำนวนค่าใช้จ่ายจ่ายค่า K จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักปลัด
4 749 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักปลัด
5 748 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักปลัด
6 745 ขอแจ้งแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูฝน ปี พ.ศ.2563 จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักปลัด
7 744 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 2/105 (บ้านท่าช้างใต้) จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักปลัด
8 743 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักปลัด
9 742 การป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกอขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้ตามสถานที่ราชการ จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักปลัด
10 476 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน (นางสาวอุนิสา แสงทอง) จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักปลัด

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.