องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

หนังสือราชการภายในอบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ หน่วยงาน
1 069 การแจกจ่ายสมุดโทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564 จันทร์, 25 มกราคม 2021 กองช่าง
2 059 มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด จันทร์, 25 มกราคม 2021 สำนักปลัด
3 068 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารสัมพันธ์ อบต.ไร่โคก จันทร์, 25 มกราคม 2021 สำนักปลัด
4 067 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม 2564 จันทร์, 25 มกราคม 2021 สำนักปลัด
5 066 ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octoqus) จันทร์, 25 มกราคม 2021 สำนักปลัด
6 065 มาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงแรมสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และสถานที่พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 จันทร์, 25 มกราคม 2021 สำนักปลัด
7 064 การสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ปี 2564 จันทร์, 25 มกราคม 2021 สำนักปลัด
8 063 ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี จันทร์, 25 มกราคม 2021 สำนักปลัด
9 062 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จันทร์, 25 มกราคม 2021 สำนักปลัด
10 061 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 จันทร์, 25 มกราคม 2021 สำนักปลัด

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.