หนังสือราชการภายในอบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ หน่วยงาน
1 1760 แจ้งรายชื่อผู้มีอำนาจในการรับเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อังคาร, 03 ตุลาคม 2023 สำนักปลัด
2 1759 ขอความอนุเคราะห์ ขอรับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหาด อังคาร, 03 ตุลาคม 2023 สำนักปลัด
3 1758 ขอรายงานการใช้งบโครงการจ้างครูสอน อังคาร, 03 ตุลาคม 2023 สำนักปลัด
4 1757 ขอคืนเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน อังคาร, 03 ตุลาคม 2023 สำนักปลัด
5 1756 ขอยืมใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย อังคาร, 03 ตุลาคม 2023 สำนักปลัด
6 1745 ขอส่งโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ศุกร์, 29 กันยายน 2023 สำนักปลัด
7 1754 ขอความอนุเคราะห์น้ำยาฆ่าแมลงและน้ำมันเชื้อเพลิง (นางสาววาสนา สุขมณ๊ อายุ 25 ปี) ศุกร์, 29 กันยายน 2023 สำนักปลัด
8 1752 ขอสำเนาเอกสารรายงานฐานะการเงิน ของหน่วยงานปี 2564 และ 2565 ศุกร์, 29 กันยายน 2023 สำนักปลัด
9 1753 ขอความอนุเคราะห์น้ำยาฆ่าแมลงและน้ำมันเชื้อเพลิง (เด็กชายพงศธร แก้วน้อย อายุ 12 ปี) ศุกร์, 29 กันยายน 2023 สำนักปลัด
10 1743 ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต (หมู่ที่ 5 ข้างวัดเขาน้อย) พฤหัสบดี, 28 กันยายน 2023 สำนักปลัด

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.