หนังสือราชการภายในอบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ หน่วยงาน
1 1358 แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2022 สำนักปลัด
2 1346 การดำเนินการกรณีมีการก่อสร้างอาคารในที่ดินของรับโดยมิชอบ พุธ, 03 สิงหาคม 2022 สำนักปลัด
3 1336 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านลาด (คจพ.อ.)ครั้งที่ 4/2565 พุธ, 03 สิงหาคม 2022 สำนักปลัด
4 1339 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินโครงการ พาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดเพชรบุรี พุธ, 03 สิงหาคม 2022 สำนักปลัด
5 1337 ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานครัวเรือน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ประจำปี 2565 พุธ, 03 สิงหาคม 2022 สำนักปลัด
6 1340 ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พุธ, 03 สิงหาคม 2022 สำนักปลัด
7 1341 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (อบต.ไร่มะขาม) พุธ, 03 สิงหาคม 2022 สำนักปลัด
8 1338 การจัดกิจกรรม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 พุธ, 03 สิงหาคม 2022 สำนักปลัด
9 1347 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร ของรัฐบาลญี่ปุ่น พุธ, 03 สิงหาคม 2022 สำนักปลัด
10 1342 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พุธ, 03 สิงหาคม 2022 สำนักปลัด

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.