หนังสือราชการภายในอบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ หน่วยงาน
1 102 ขอความร่วมมือดำเนินการตามแผนการช่วยเหลือ ติดตามผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ศุกร์, 20 มกราคม 2023 สำนักปลัด
2 103 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ศุกร์, 20 มกราคม 2023 สำนักปลัด
3 101 ซ่อมไฟฟ้าตามซอย (นายสุพจน์ นุชชมภู 8 หมู่ที่ 3) ศุกร์, 20 มกราคม 2023 สำนักปลัด
4 105 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ศุกร์, 20 มกราคม 2023 สำนักปลัด
5 104 ขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ศุกร์, 20 มกราคม 2023 สำนักปลัด
6 108 ขอแจ้งรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ศุกร์, 20 มกราคม 2023 สำนักปลัด
7 092 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ส่งเงินให้ อปท. ศุกร์, 13 มกราคม 2023 สำนักปลัด
8 084 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 (นายสมนึก บุญมั่น) ศุกร์, 13 มกราคม 2023 สำนักปลัด
9 085 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ศุกร์, 13 มกราคม 2023 สำนักปลัด
10 083 ขอขอบคุณ (อบต.โรงเข้ 11 มกราคม 2566) พฤหัสบดี, 12 มกราคม 2023 สำนักปลัด

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : anhadsao.go.th  , email : banhad@banhadsao.go.th  

ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.