องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

                  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  ได้ดำเนินการประกาศสรรหา  และเลือกสรร  บุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  เรื่อง  การสรรหา  และเลือกสรร  บุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด 
ตามประกาศฯ  ลงวันที่ 7  ธันวาคม 2563   ในตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง  ๓ อัตรา ดังนี้
 1.1  ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 3 อัตรา 3 ตำแหน่ง
      1) ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน   1  อัตรา 
      2) ตำแหน่ง  คนงาน  จำนวน   1  อัตรา
      3) ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก จำนวน   1  อัตรา
   รับสมัครตั้งแต่ 18-29 ธันวาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏตามลิ้งที่แนบมาด้วย
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.