องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
อีเมล พิมพ์ PDF

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
 
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน  
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562  

 


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.