องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563
 
O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2563
 

 


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.