องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
อีเมล พิมพ์ PDF

     

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.