องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

อีเมล พิมพ์ PDF
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
O17 E-Service
 

 


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.