องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

อีเมล พิมพ์ PDF
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01.โครงสร้าง

 
02.ข้อมูลผู้บริหาร
 
03.อำนาจหน้าที่
 
04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
05.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
07.ข่าวประชาสัมพันธ์
 
08.Q & A
 

09.Social Network

 

 


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.